Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Bestellen
Dit kan via het bestelformulier of telefonisch.

Betaling
Na ontvangst van het waterfilterapparaat krijgt u een factuur toe gezonden.

Levertijden
Op werkdagen besteld voor 19.00 uur, vandaag nog verstuurd. Als ik de bestelling voor 19 uur door kan geven dan wordt vaak de volgende dag geleverd.  Een en ander is wel afhanelijk van de drukte bij PostNL.

Verzendkosten
Gratis verzending bij bestelling vanaf € 60,- (NL / BE / DE).

Retourneren
Bij de aankoop van producten heeft U de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (herroepingsrecht). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongebruikt met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode. Hiervoor kunt u het herroepingsformulier onder aan deze pagina invullen.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:
1. Hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken,
2. Waterfilterapparaten die zijn gebruikt,
3. Filters en onderdelen die uit de hermetisch gesloten verpakking zijn gehaald en/of filters en onderdelen die zijn doordrongen door water. Deze zijn hierdoor niet meer bruikbaar na retournering en kunnen wij om hygiënische redenen niet terugnemen.