Zenshiatsu

Om de helende kracht van Shiatsu te begrijpen, is het goed uit te leggen hoe de Oosterse geneeskunde over de oorzaken van ziekte denkt. Ziekte ontstaat niet van de ene op de andere dag. Voor we ziek worden, doen zich vaak eerst verscheidene symptomen voor, zoals moeheid, pijn op bepaalde plaatsen, slapeloosheid en dergelijke. Het begin van een ziekte kan zowel op het lichamelijke, geestelijke en emotionele vlak tot uiting komen. Chinese artsen zien zulke symptomen als indicatie van een onevenwichtige Qi-stroom.
Door te kijken naar de mens in zijn geheel zowel lichamelijk als geestelijk alsook de leefomstandigheden krijgen we een indicatie voor de soort onevenwichtigheid en de behandeling die nodig is.

Wat is Qi
Qi is de “levenskracht” of energie waarvan wij als levende wezens afhankelijk zijn. Deze levensenergie bepaalt of we al dan niet gezond zijn. De oosterse geneeskunde is erop gericht deze energie optimaal te houden of het energiepeil te herstellen. Dit bewerkstelligt genezing en een goede gezondheid.

In ons lichaam bevindt zich een netwerk van energiekanalen die meridianen worden genoemd. Meridianen kan men zien als rivieren die over het lichaamsoppervlak en door de organen lopen waar qi doorheen stroomt. Op de meridianen liggen 365 accupunctuur punten waar de qi-stroom kan worden gemanipuleerd om het evenwicht te herstellen.

Shiatsu betekent letterlijk “vingerdruk” en kenmerkt zich door grote eenvoud. Bij Shiatsu wordt gebruik gemaakt van duimen, handen, ellebogen, voeten en knieën om met behulp van het natuurlijke lichaamsgewicht geleidelijke, langdurige statische druk uit te oefenen op meridianen en acupunten op het lichaam. Hierdoor wordt de natuurlijke, inwendige energiestroom in het lichaam beïnvloed met als doel blokkades op te heffen waardoor Qi weer gaat stromen, en de balans in het lichaam herstelt kan worden waardoor klachten sterk verminderen en/of verdwijnen. Naast meridiaanbehandeling door vingerdruk geeft shiatsu bovendien de mogelijkheid om door strekking, wrijving en mobilisatie van gewrichten in het lichaam de aldaar aanwezige blokkades op te heffen.

Waarom Shiatsu:
• Shiatsu is altijd prettig om te ondergaan, U hoeft geen specifieke klachten te hebben.
• Het versterkt uw basisconditie, vitaliseert, ontspant, kalmeert en verbetert het lichaamsbewustzijn.
• Een shiatsubehandeling werkt ontspannend en heeft een gunstigeinvloed op je energiesysteem.
• Je weerstand wordt versterkt en het zelfgenezend vermogen gestimuleerd. Daardoor werkt een shiatsubehandeling ook preventief.
• Door de behandeling worden lichaam, geest en emotie in balans gebracht.
• De ervaring heeft uitgewezen dat dit een langdurig, stabiel resultaat oplevert en niet slechts een kortstondige, directe verlichting geeft.

Shiatsu therapie is aan te raden bij diverse lichamelijke klachten zoals:
• vatbaarheid voor griep en verkoudheid
• algemene vermoeidheid,
• spanning en stress, slapenloosheid, hoofdpijn, migraine ed.

Shiatsu kan ook verlichtend of genezend werken bij chronische aandoeningen:
• spier en gewrichtsklachten
• stijfheid in nek en schouders
• RSI
• spijsverteringsproblemen
• menstruatie, zwangerschap en overgangsklachten
• huidproblemen

Shiatsu heeft een balancerende uitwerking bij klachten van emotionele aard:
• depressie
• angsten
• burn-out
• rusteloosheid
• hyperventilatie

Shiatsu kan bij kinderen helpen ter ondersteuning van hun ontwikkeling en bij specifieke klachten als:
• astma
• angstaanvallen
• adhd
• pubertijd

Hoe wordt shiatsu gegeven en hoe gaat dat in z’n werk:
De behandeling geschiedt op een futon, een mat. Hierdoor kan ik makkelijk om het lichaam heen bewegen. Shiatsu wordt door de kleding heen gegeven dus draag niet te dikke ruimzittende katoenen kleding.
Om een diagnose te stellen wordt er bij het intakegesprek naar de aard van de klachten geluisterd, vragen gesteld, onderzoek gedaan door aanraking van reflexzones op de buik en rug, tongdiagnose, onderzoek van de bewegelijkheid van gewrichten en bepaalde accupunctuur punten. Aan de hand van de gestelde diagnose behandel ik bepaalde delen van het lichaam door middel van diverse shiatsu-technieken.

Duur en aantal benodigde behandelingen:
Gemiddeld duurt de behandeling 1 tot anderhalf uur.
Het aantal behandelingen hangt af van de aard van uw klachten, uw leeftijd en de conditie van het gestel.
Acute klachten hebben vaak minder behandelingen nodig dan chronische en emotionele klachten.

Duur van de Zen Shiatsu behandeling: Circa 60 minuten.
Kosten van een Zen Shiatsu behandeling: € 65,-
Vergoeding door Zorgverzekering: Ja, afhankelijk van uw Aanvullende Zorgverzekering.