Klachten Procedure

ZENkracht Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling zullen wij deze in eerste instantie rechtstreeks met U bespreken en trachten deze naar tevredenheid op te lossen.

Ook heeft U de mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. Deze praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie over klachten kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.